Home


Links Achtkarspelen

Overige links


   

 

 


HISTORISCH INFORMATIEPUNT ACHTKARSPELEN
 

Bent u nieuwsgierig naar de geschiedenis van uw familie, wilt u meer weten over uw dorp of bent u benieuwd wat er bekend is over uw geboortehuis? Met al deze vragen kunt u terecht in de bibliotheken van Buitenpost en Surhuisterveen bij het Historisch InformatiePunt (HIP).

WAT VINDT U BIJ HET HIP ?  

*(Historische) informatie in boeken, tijdschriften en andere bronnen vindt u in de bibliotheek en haar online catalogus;

*Een overzichtssite van instanties die zich met de historie van Achtkarspelen bezig houden (klik op Links Achtkarspelen) en met relevante historische Friese en Nederlandse onderwerpen (klik op Overige links);

*Gedigitaliseerde versies van De Feanster (het nieuwsblad van Achtkarspelen) zijn te raadplegen via www.dekrantvantoen.nl. Dit betreft de uitgaven vanaf 1927- tot heden (met een hiaat);

*Historische films (vertoning in de Bibliotheek Buitenpost);

*Ansichtenkaarten uit de verzameling van de heer A. van Lune uit Buitenpost zijn gescand en te bekijken op de website van het Historische Informatie Centrum Noordoost Fryslân, www.hicnof.nl;

*Wisselende tentoonstellingen verzorgd door Stichting Oud Achtkarspelen;

*Lezingen georganiseerd door samenwerkende partners. Deze worden vermeld op www.ontdekdebieb.nl en www.oudachtkarspelen.nl;

*De mogelijkheid om een rijke verzameling plakboeken over Surhuisterveen (tot meer dan 50 jaar terug) in te zien. De heer Jan de Vries houdt hiervoor inloopspreekuur in de Bibliotheek Surhuisterveen, elke 1e en 3e vrijdag van de maand van 19.00 – 20.00 uur;

*Een plek waar bibliotheekmedewerkers en/of vrijwilligers van de Stichting Oud Achtkarspelen u op het juiste spoor zetten bij vragen over historische zaken over Achtkarspelen.

OUDE FILMPJES OF FOTO’S DELEN?

Heeft u interessant historisch beeldmateriaal dat u met anderen wilt delen? Stuurt u dan een e-mail naar historie@bnfrl.nl. Hierin kunt u kort omschrijven om wat voor beeldmateriaal het gaat (foto, video, 8 mm film bijvoorbeeld), wat er te zien is, om hoeveel minuten film/hoeveel foto’s het gaat en waar en wanneer het is opgenomen/gefotografeerd.

ADRESSEN:

Bibliotheek Buitenpost, Kerkstraat 51, 9285 TA Buitenpost
Bibliotheek Surhuisterveen, B.J.Schurerweg 14, 9231 CE Surhuisterveen
Openingstijden en contactgegevens vindt u op
www.ontdekdebieb.nl  

Het HIP Achtkarspelen is een initiatief van de gemeente Achtkarspelen, uitgevoerd door de Stichting Bibliotheken Noord Fryslân en het Historisch Informatie Centrum Noordoost Fryslân in nauwe samenwerking met de Stichting Oud Achtkarspelen. Het HIP wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de gemeente Achtkarspelen en Bibliotheken Noord Fryslân.